Aflæsning af måleren

403:

  Maaler 403

Tryk på knappen til venstre 4 gange, tryk herefter på knappen til højre 1 gang. Så vises den gennemsnitlige returtemperatur siden sidste årsaflæsning.

Se generel brugervejledning for 403 her

(Tryk på knapperne på måleren, for at bladre igennem menuerne)

 

402/602:

   Maaler 402

Tryk på knappen med trekant til højre 4 gange, tryk herefter på knappen med fil-mappen 1 gang. Så vises den gennemsnitlige returtemperatur siden sidste årsaflæsning.

Se generel brugervejledning for 402 her

(Tryk på knapperne på måleren, for at bladre igennem menuerne)

 

UH50:

Maaler UH50

Aflæsning af forbrug:

Måleren står altid med MWh tallet (Megawatttimer) fremme i displayet, når du kommer hen til den.

Tryk 1 gang på knappen længst til højre, så vises målerstanden for m³, (kubikmeterforbruget).

Tryk 1 gang mere og timetallet vises. Dette er en kontrol til værket, for at se om måleren har været aktiv i aflæsningsperioden.

Kontroller afkølingen: (MWh x 860 / m³) = Afkølingen for den aflæste periode. Husk det er forbruget og ikke målerstanden der skal anvendes i formlen!

Aflæsning af den fremførte energi:

Noter målerstanden for fremført energi på følgende måde:

Tryk på knappen "loop" indtil "loop 1" vises. Tryk herefter på knappen til højre 4 gange, så vises målerstanden for "MUh". Noter målerstanden. Tryk på knappen "loop" indtil "loop 0" vises. Lad måleren stå, så falder den tilbage til normal visning. (tryk evt. på knappen til højre indtil "MWh" tallet kommer frem).

Beregning af frem/retur temperatur:

Forbruget "MUh" sættes ind i formlen: (MUh x 860 / m³), herved findes: Den gennemsnitlige fremløbstemperatur for den aflæste periode.

Herefter fratrækkes afkølingen for den samme periode, herved findes: Den gennemsnitlige returtemperatur for den aflæste periode.2WR5:

 Maaler 2WR5

Aflæsning af forbrug:

Måleren står altid med MWh tallet (Megawatttimer) fremme i displayet, når du kommer hen til den.

Tryk 1 gang på den sorte knap, så vises målerstanden for m³, (kubikmeterforbruget).

Tryk 1 gang mere og timetallet vises. Dette er en kontrol til værket, for at se om måleren har været aktiv i aflæsningsperioden.

Kontroller afkølingen: (MWh x 860 / m³) = Afkølingen for den aflæste periode. Husk det er forbruget og ikke målerstanden der skal anvendes i formlen!

Aflæsning af den fremførte energi:

OBS: Det er ikke alle 2WR5 målere der kan registrere den fremførte energi, hvis din måler kan, findes den på følgende måde:

Hold den sorte knap inde indtil "loop 1" vises, hold den inde igen indtil der vises en værdi. Tryk herefter på knappen indtil målerstanden for "MUh" vises. Noter målerstanden. Afslut ved at holde knappen inde, indtil målerstanden for MWh igen vises. Kontroller evt. at der igen vises MWh / m³ og timetal.

Beregning af frem/retur temperatur:

Forbruget "MUh" sættes ind i formlen: (MUh x 860 / m³), herved findes: Den gennemsnitlige fremløbstemperatur for den aflæste periode.

Herefter fratrækkes afkølingen for den samme periode, herved findes: Den gennemsnitlige returtemperatur for den aflæste periode.