Klagevejledning

Har du brug for at klage over Hadsund Fjernvarme

Hvis du har klaget til Hadsund Fjernvarme, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen som vi har truffet, skal du sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af brev eller mail.

Er du ikke tilfreds med svaret/afgørelsen kan sagen indbringes som civilretslig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
tlf. 41 71 50 00
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnete hjemmeside www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/Login.aspx

(vælg "energi" og følg instruktionen)

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet