Flisanlægget

Flisvaerket

Flisværket er fra Weiss A/S og blev taget i drift d. 5. december 2005. Anlægget består af to 6 MW linier, hvoraf ca. 1,2 MW kommer fra kondensering af røggassen. I alt installeret: 12 MW.

 Flisvaerket2
Kedelhal med rørssystem til hhv. røggas og vand.
 Flisvaerket3
Ved fuld ydelse forbrændes der ca. 110 tons flis i døgnet.
 Flisvaerket4
De 2 Kedellinier er helt ens.
 Flisvaerket5  

Fuldautomatisk kran fra DCB i Nibe.

Kranen er programmeret til at hente flis fra bestemte områder i lageret, som er inddelt efter fugtindhold i flisen.

 Flisvaerket6
Lageret set fra kranen. De to røde kasser er modtagertragtene, en til hver linie. Lageret kan rumme ca. 3.000m³ flis. Dette svarer til ca. en uges drift ved fuld last.
 Flisvaerket7
Tavle- og operatørrummet hvorfra alle funktioner overvåges og styres.
 Flisvaerket8
Flislager og forbrændingen overvåges også via kamera.