Ledningsnettet

 

 

Ledningsnettet

Ledningsnettet i Hadsund by, består af ca. 80 km ledninger, hvoraf de 35 km er hovedledninger, 43 km stikledninger og 2,4 km transmissionsledning fra flisværket på Fabriksvej til de 3 Oliecentraler, på hhv. Hornbechsvej, Gyvelvej og Gl. Visborgvej.                        

 Akktank

 

Ved skolen, på Stadionvej, står en døgnakkumuleringstank på 350m³ der udjævner de udsving der kommer fra idrætshallerne, svømmehallen og skolen mv.

 Pumpestation

 

På Drosselvej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne i Jagtvej kvarteret og Højmarken.

 Banevej 8 04032015

På Banevej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne på Hadsund Syd

Ledningsnettet forsyner i 2015, 2001 målere og breder sig over et areal på 4,2 km². Terrænet varierer i højde fra 0 meter ved fjorden til det højeste punkt på 49 meter, ved Jagtvej / Højmarken.

Alle målere aflæses ved hjælp af radio.

Klik her for at se pdf tegning over ledningsnettet i Hadsund by.

Har du Google Earth installeret kan du se ledningsnettet ved at højreklikke og vælg "gem destination som..." gem filen lokalt på din pc og kør filen fra denne placering.

Du skal højreklikke på årstal:

2013

2014

1. Gem filen

2. Dobbeltklik på mappen "hele byen kml"

3. Dobbeltklik på filen "hele byen kml"

Husk! det er kun hvis Google Earth er installeret på din computer.

 

*Kortet er vejledende. Ved gravearbejde, skal henvendelse rettes direkte til værket.