Så er årsopgørelserne tilgængelige på Nettet

Årsopgørelserne og det nye budget for 2015-2016 er lagt op på nettet, så de er tilgængelige fra idag fredag d. 10. april 2015.

Klik på nedenstående link og hav dit forbrugernr. og pinkode klar (forbrugernr. og pinkode findes på breve og opkrævninger fra os).

Klik her for at logge ind.

Årsopgørelserne sendes ud sidst i april, sammen med jeres opkrævning på 1. rate, der forfalder 4. maj 2015.

Der er sket prisændringer for 2015-2016

Se dette link