Skrotning af brændeovn

Miljø- og fødevareministeriet giver i 2016 tilskud til skrotning af brændeovne.